Lukáš Kučera

Diplomová práce

Návrh výroby součásti z hliníkové slitiny v podmínkách společnosti Edwards s.r.o.

Proposal of Production of Aluminium Alloy Component in Edwards Ltd.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem výroby součásti z hliníkové slitiny v podmínkách společnosti Edwards, s.r.o. Jedná se o zavedení a ověření návrhu výroby s následným odstraněním problémů ve výrobním procesu. Teoretická část popisuje problematiku obrábění hliníkových slitin a analýzu vhodných řezných nástrojů. V praktické části je proveden rozbor technologie výroby, zpracování návrhu výroby součásti …více
Abstract:
The thesis deals with a proposal of the production of an aluminium alloy component at Edwards, Ltd. The thesis focuses on implementation and verification of the production proposal, with subsequent removal of problems in the manufacturing process. The theoretical part describes the issues involved in the machining of aluminium alloys and the analysis of appropriate cutting tools. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Zlámal
  • Oponent: Jan Schiffner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava