Klára HVĚZDOVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v pohádkách

Gender stereotypes in fairy tales
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je sledovat genderové stereotypy ve vybraných pohádkách. Cílem je zjistit, jak se genderové stereotypy odráží v mužských a ženských rolích pohádkových bytostí.
Abstract:
Subject of bachelor´s thesis is monitoring the gender stereotypes in selected fairy tales. Obejctive is to find how gender stereotypes are reflected in male and female roles of fairy-tale creatures.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HVĚZDOVÁ, Klára. Genderové stereotypy v pohádkách. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta