Bc. Michal Bertko

Diplomová práce

A Comparative Analysis for Big Data Architectures

A Comparative Analysis for Big Data Architectures
Anotace:
S rastúcou popularitou Big Data sa navrhuje čoraz viac architektúr, no nie je k dispozícii jednotné riešenie. Hlavným cieľom tejto práce je špecifikovať a pripraviť model merania, na ktorom budú mapované a porovnávané vybrané Big Data architektúry. Model merania je rozdelený do viacerých komponentov so špecifikáciou zodpovedností a je stanovený referenčný rozsah modelu merania. Všetky architektúry …více
Abstract:
With the Big Data growing in the popularity, more and more architectures are being proposed, but no unified solution is at hand. The main objective of this thesis is to specify and prepare a measurement model on which selected Big Data architectures will be mapped and compared. The measurement model is split into multiple components with the specification of responsibilities, and the reference scope …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace