Mgr. Jana Otrusinová

Bachelor's thesis

Analýza, hodnoceni a klasifikace turistickych map na internetu a v Google Maps

Analyses,evaluation and classification of touristic maps on Internet and Google Maps
Abstract:
Bakalářská práce Analýza, hodnocení a klasifikace turistických map na internetu a v Google Maps se týká klasifikace turistických map dostupných převážně na českém internetu a jejich následného hodnocení. Mapy jsou hodnoceny na základě kriterií, která zohledňují nejen obsah a náplň map, ale také jejich uživatelské rozhraní a jeho využitelnost. Pro srovnání s českými mapami je hodnocení provedeno také …more
Abstract:
Bachelor thesis Analyses, evaluation and classification of touristic maps on Internet and Google Maps deals with the classification of touristic maps which are mostly available on the Czech internet and also their next evaluation. The criteria which are used for evaluation are based on not only on content of maps but also on user interface of maps and its usability. There is also the evaluation of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Reader: Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta