Theses 

Analýza, hodnoceni a klasifikace turistickych map na internetu a v Google Maps – Mgr. Jana Otrusinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Otrusinová

Bakalářská práce

Analýza, hodnoceni a klasifikace turistickych map na internetu a v Google Maps

Analyses,evaluation and classification of touristic maps on Internet and Google Maps

Anotace: Bakalářská práce Analýza, hodnocení a klasifikace turistických map na internetu a v Google Maps se týká klasifikace turistických map dostupných převážně na českém internetu a jejich následného hodnocení. Mapy jsou hodnoceny na základě kriterií, která zohledňují nejen obsah a náplň map, ale také jejich uživatelské rozhraní a jeho využitelnost. Pro srovnání s českými mapami je hodnocení provedeno také u světového mapového portálu Google Maps. U vybraných map jednotlivých klasifikačních tříd je porovnána i přesnost map v terénu. Práce dále obsahuje úvahu nad možnostmi budoucího využití internetu pro turistické mapy a návrh koncepce a legendy ideální turistické mapy na internetu. Jedná se zejména o návrh značkového klíče a optimálního internetového rozhraní, které vychází ze získaných poznatků.

Abstract: Bachelor thesis Analyses, evaluation and classification of touristic maps on Internet and Google Maps deals with the classification of touristic maps which are mostly available on the Czech internet and also their next evaluation. The criteria which are used for evaluation are based on not only on content of maps but also on user interface of maps and its usability. There is also the evaluation of world mapping site Google Maps for comparison with Czech maps. Some maps of each classification category are comparised their accuracy in the terrain. The thesis also include an essay about next usage of the internet for touristic maps and suggestion of ideal concept and legend of touristic map on the internet. It involves legend and optimal user interface that come out of gained information.

Klíčová slova: turistická mapa, internet, obsah a náplň turistické mapy, uživatelské rozhraní, využitelnost, koncepce mapy, legenda, touristic map, the internet, content of a touristic map, user interface, usability, conception of a map, legend

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz