Theses 

Use of Project Management Methods – Ing. Miodrag Hodak, BA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management (Eng.)

Ing. Miodrag Hodak, BA

Master's thesis

Use of Project Management Methods

Use of Project Management Methods

Anotácia: Diplomová práce "Využití metod projektového řízení" se zabývá Aplikace obecné metodiky řízení projektů ve NGO sektoru, s vhodnou demonstraci ve formě Praktický příklad.Cílem této práce je ukázat a prokázat možnost použití metodiky projektového řízení v neziskovém sektoru identifikovat potenciální nejlepší kombinaci metod pro použití v malých nevládních organizací projektů. První část práce se zabývá Teoretický přehled a hodnocení metod projektového řízení použití příslušných norem a literaturu, zatímco druhá část obsahuje konkrétní praktický příklad projektu plánování nové projekt.

Abstract: The thesis „Use of Project Management Methods“ treats the application of generic project management methodology in the NGOs sector, with an appropriate demonstration in the form of a practical example. The goal of the thesis is to demonstrate and prove the possibility of using the project management methodology in NGO sector identifying the potential best combination of methods for use in small NGO projects. First part of the thesis deals with the theoretical overview and evaluation of project management methods using the relevant standards and literature, while the second part contains a concrete practical example of project planning for the new project.

Keywords: Project management, project management methods, non-governmental organizations

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 00:52, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz