Bc. Zuzana KUFOVÁ

Bakalářská práce

Genotoxické látky v ovzduší Ostravska

Genotoxic substances in the air of the Ostrava region
Anotace:
Oblast Ostravskapatří v rámci České republikyk nejvíce znečištěným regionům. Tento trend je způsoben hlavně rozvinutou průmyslovou výrobou v kraji, těžbou, ale také dálkovým přenosem znečišťujících látek z nedalekého Polska. Znečištění ve velké míře ovlivňuje ovzduší, čehož můžou být důkazem časté smogové situace na Ostravsku. Proto tématika monitoringu znečišťujících látek v ostravském regionu je …více
Abstract:
The region of Ostrava belongs to the most polluted regions within the scope of the Czech Republic. This trend is mainly caused by developed industry in region, mining, but long-range transport of polluted substances from Poland too. Pollution affects air highly, whereof might be evidence repetitive smog situations in Ostrava region. Therefore is subject of monitoring of polluted substances in Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUFOVÁ, Zuzana. Genotoxické látky v ovzduší Ostravska. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta