Bc. Veronika KOTASOVÁ

Diplomová práce

Srovnání interakčního a komunikačního stylu na alternativní a standardní škole

Comparsion of interaction and communication style at the alternative school and the standard school
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat oblast pedagogické interakce a komunikace v edukační realitě, specificky se zaměřuje na projevy interakce a komunikace učitelů ve výuce. Empiricky ověřuje, zda typ školy ovlivňuje projevy pedagogické interakce a komunikace a jejich hodnocení ze strany žáků v procesu školní výuky.
Abstract:
The objective of this thesis is to analyze the area of pedagogical interaction and communication in educational reality, specifically focusing on the manifestations of the interaction and communication of teachers in the classroom. Empirically verified that the type of school affects the expression of pedagogical interaction and communication, and their evaluation by the pupils in the process of school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2014
Zveřejnit od: 2. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTASOVÁ, Veronika. Srovnání interakčního a komunikačního stylu na alternativní a standardní škole. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta