Bc. Markéta Urbanová

Diplomová práce

Analýza přístupů harmonizace geografických dat

Analysis of the geographical data harmonisation approaches
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a kritickým zhodnocením existujících přístupů k harmonizaci geografických dat. Je zde objasněna daná problematika, podstata harmonizace a užívaná terminologie. Pozornost je též věnována směrnici INSPIRE a na ni navazujícím aktivitám v podobě různých evropských projektů a také přístupům užívaným pro harmonizaci geografických dat v projektu HUMBOLDT se zaměřením …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis and the critical evaluation of existing approaches to the geographical data harmonization. The thesis clarifies the given issue, centre of the harmonization and the terminology used. Close attention is payed to the INSPIRE Directive and the related activities in the shape of various European projects, and also to the approaches used for the data harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta