Ondřej Petera

Bakalářská práce

Úvod do fysiologie paměti pro potřeby hudební interpretace

Introduction to physiology of memory for necessity of interpretation of music

Anotace:
Tato práce si klade za cíl informovat o interpretačním umění ve světle poznatků Kognitivní a Informační vědy a poznatků o fungování paměti jako nedílné součásti interpretace hudby. Uvádí základ k vybraným kapitolám teorie vědomí, uvažování, paměti, informace a komunikace. Pojednává i o vymezení a dopadu vnějších vlivů na produkční kvalitu interpreta. Dále objasňuje některé vžité mýty s pamětí spojené …více
Abstract:
Objective of this thesis is to inform about possibilities of developpement music interpretation through conclusions of Cognitive and Information science and conclusions of memory research as inseparable part of interpretation of music. It presents basic theories of human consciousness, reasoning, memory structure, information and communication. Examines delimitation and impact of external influences …více
 

Klíčová slova

paměť

Klíčová slova

komunikace

Klíčová slova

informace

Klíčová slova

interpretace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ivan ŠTRAUS
  • Oponent: Jindřich PAZDERA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 7. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna