Hana Dytrychová

Diplomová práce

Vliv bezpečnostní situace na chování účastníků cestovního ruchu (výjezdový cestovní ruch)

The Influence of Safety Situation on Visitors' Behaviour (Outbound Tourism)
Anotace:
Tato práce se zabývá v současnosti aktuálním tématem bezpečnosti a jejím vlivem na spotřebitelské chování ve výjezdovém cestovním ruchu. Cílem diplomové práce je zjistit, které skutečnosti ohrožující bezpečnost ovlivňují rozhodování účastníků cestovního ruchu při výběru a následném uskutečnění jejich dovolené. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření pro respondenty z České republiky, kteří …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the current topic of safety and security and its influence on the consumer behaviour in outbound tourism. The aim of the thesis is to find out, which factors threatening the safety of tourists have an impact on their decision-making processes, including a choice of destination and subsequently the realization of their holiday. For that purpose, a questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Blanka Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72942

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch