Yveta Sklusalová

Bakalářská práce

Implementace systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 - "Systémy managementu kvality - Požadavky" ve zdravotnickém zařízení

Implementation of quality management system in medical facility according to ČSN EN ISO 2001:2015 "Quality management systems - Requirements"
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje současný stav implementace řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 na Útvaru Úklid ve Fakultní nemocnici Ostrava. Z analýzy vyplývá, že nemocnice se zabývá řízením kvality na útvaru Úklidu od roku 2010 a kvalita se neustále zlepšuje. Přesto FN Ostrava stále hledá nové kontrolní mechanizmy pro zlepšování a zajištění vysoké úrovně kvality.Mezi základní hodnoty Fakultní …více
Abstract:
Main thesis of this bachelor work is to analyze actual state of implementation of quality management system according to ČSN EN ISO 9001:2016 on the Cleaning department of the University Hospital Ostrava. From the analysis is clear, that hospital deal with quality management system on the Cleaning department since 2010 and the level of quality is continuously improving. Despite this is the University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Janků, Ph.D.
  • Oponent: Růžena Petříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.