Ing. Tomáš Černohorský

Master's thesis

Hybridní posunovací lokomotiva

Hybrid shunting locomotive
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku hybridního pohonu posunovacích lokomotiv. Uvádí přehled možných tzpů akumulátorů a aplikací hybridního pohonu v kolejové technice. Zabývá se návrhem trakčního obvodu hybridního pohonu, výběrem vhodného akumulátoru energie, konstrukčním zabudováním a návrhem součinnosti zdrojů energie v provozu. V závěru práce jsou návrhy porovnány s konvenčními lokomotivami.
Abstract:
The work focuses on the problems hybrid propulsion of shunting locomotives. It presents overview of available energy accumulators and applications of hybrid propulsion in a railway technics. The work deals with design of a traction circuit, choice of a cooperation of devices in service. The proposed designs are compared with conventional locomotives at the end of the work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Jiří Štěpánek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Černohorský, Tomáš. Hybridní posunovací lokomotiva. Česká Třebová, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Means: Rail Vehicles