Bc. Michaela Čevelová

Diplomová práce

Obučenije dětěj s osobymi obrazovatěl'nymi potrebnostjami na urokach russkogo jazyka

Teaching Russian Language Pupils with Learning Disabilities
Abstract:
Diploma thesis „Teaching Russian Language Pupils with Learning Disabilities” is focused on pupils with specific learning disabilities. The aim of the research is to prepare a set of worksheets for pupils with specific learning disabilities. Diploma thesis is divided into two parts: a theoretical and a practical part. In the theoretical part there are described issues of specific learning disabilities …více
Abstract:
Diplomová práce „Výuka dětí se specifickými poruchami učení v hodinách ruského jazyka“ si klade za cíl vypracovat sérii pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána problematika specifických poruch učení, inkluzivního vzdělávání, výuka žáků se specifickými poruchami učení, systém hodnocení žáků, dyslexie …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Olga Bobrzyková
  • Oponent: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy