Theses 

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí – Bc. Anna Šulcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Bc. Anna Šulcová

Bakalářská práce

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí

Exercise and nutrition to prevent the preschool children's obesity

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématikou pohybu a výživy v prevenci obezity u předškolních dětí. Úvodní kapitoly teoretické části bakalářské práce se věnují definicím a rozpravě o prevenci, obezitě, pohybu, výživě či předškolnímu věku z mnoha úhlů pohledu. Cílem empirické, praktické části je vytvoření tématických plánů, které mají sloužit učitelkám mateřských škol jako již vypracovaná příprava (TVP) na čtyři týdny, věnující se prevenci obezity u předškolních dětí, pomocí správné výživy a pohybu. Tématické plány jsou navrženy dle současných požadavků RVP PV. Částečně řízené činnosti jsou vypracovány dle teorie o osmi druzích inteligence (psycholog Gardner).

Abstract: This bachelor thesis deals with movement and nutrition in the prevention of obesity thematics. The theoretical part’s introductory chapters of the bachelor thesis pursue the definitions and debate of the prevention, obesity, movement, nutrition or the preschool age from many points of view. The goal of the empirical, practical part is a creation of the thematic plans, which are meant to serve the kindergarten teachers as an already elaborated 4 week preparation (TVP), which deals with the preschool kids obesity prevention using the correct nutrition and movement. The thematic plans are designed in accordance with the present RVP PV requirements. Partially managed activities are elaborated according to the eight intelligence types theory (psychologist Gardner).

Klíčová slova: pohyb, výživa, obezita, předškolní věk, prevence, léčba obezity, vývoj, jídelníček

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz