Bc. Lucie Vršovská

Bachelor's thesis

Developing an International Manager

Developing an International Manager
Abstract:
Tato bakalářská práce se snaží nastínit pohled na rostoucí trend mezinárodního managementu se speciálním zaměřením na rozvoj dovedností mezinárodních manažerů. Teoretická část se věnuje pojetí kultury a jejímu dopadu na různé aspekty nadnárodních korporací. Důraz je tudíž kladen na efektivní komunikaci napříč kulturami, převládající styly vedení pracovníků a obvyklé strategie mezinárodních společností …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to provide an insight into the growing trend of international management with a special focus on developing global-leadership skills. The theoretical part is dedicated to the concept of culture and its impact on various aspects of multinational organisations. Emphasis is therefore placed on effective communication across cultures, prevalent leadership styles, and common strategies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: MSc Oldřich Dutý
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní