Stanislav Shvets

Bakalářská práce

Měnová politika ČNB

Monetary Policy of the Czech National Bank
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení dosavadní měnové politiky ČNB. Poukazuje také na vývoj ekonomických a právních aspektů měnové politiky od počátku vzniku samostatného Československa. Na začátku práce obsahuje teoretickou část, která vymezuje měnovou politiku, měnové režimy a nástroje ČNB. Dále navazuje stručný průvod historií vývoje měnové politiky od počátku vzniku Československa od roku …více
Abstract:
The purpose of this thesis is evaluation of existing monetary policy of the Czech National Bank. Furthermore, it points out the development of economic and legal aspects of monetary policy, starting at the very formation of independent Czechoslovakia. Thesis begins with theoretical part, which defines monetary policy, monetary regimes and instruments employed by the Czech National Bank. As a follow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta