Michal MAREK

Bachelor's thesis

3D vizualizace produktů v průmyslovém designu + tvorba 3D modelu

3D visualization of products in industrial design + making of a 3D model
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice 3D vizualizací. Zamýšlí se nad vývojem od okamžiku vzniku potřeby produkty vizualizovat až po současnost. Dále zmiňuje vývoj na poli 3D softwaru, vysvětluje základní pojmy a pracovní postupy. Jejím cílem je představit digitální 3D technologii jako mocný nástroj pro průmyslový design, shrnout její výhody pro obor a zamyslet se nad možnostmi budoucího využití …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of 3D visualization. It ponders on the evolution, from the birth of the need of visualization to the present day. Furthermore, it mentions development in the field of 3D software and explains the basic terms and methods. Its aim is to introduce digital 3D technology as a powerful tool for industrial design, to summarize its advantages in the field, and to consider the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zverejniť od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. ak. soch. Pavel Škarka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREK, Michal. 3D vizualizace produktů v průmyslovém designu + tvorba 3D modelu. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Fine Arts / Multimedia and Design - Product Design