Filip Mareš

Diplomová práce

DLOUHODOBÝ VLIV CÍLENÉ REHABILITAČNÍ INTERVENCE U TEMPOROMANDIBULÁRNÍCH PORUCH

The long-term effect of individual physiotherapy on temporomandibular disorders
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit dlouhodobý vliv cílené rehabilitační intervence u temporomandibulárních poruch a verifikovat délku trvání efektu fyzioterapie u tohoto typu obtíží po 2-3 a 7-8 měsících od ukončení individuální terapie. V této práci byla vyhodnocena účinnost individuální fyzioterapie na výskyt a intenzitu bolesti v oblasti temporomandibulárního kloubu (TMK) a na intenzitu zvukových fenoménů …více
Abstract:
The objective of this work was to evaluate the long-term effect of targeted rehabilitation intervention of temporal mandibular disorders as well as verifying the length of effect of physiotherapy in these types of disorders 2 to 3 and 7 to 8 months after the discontinuation of individual therapy. This work illustrates the evaluation of the effects of individual physiotherapy on the incidence and intensity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2008
  • Vedoucí: David Smékal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.