Mgr. Světlana Michková

Diplomová práce

Problematika využití projektové výuky v dopravní výchově na 1. stupni ZŠ

Project Teaching in Traffic Education at Primary School
Anotace:
Diplomová práce „Problematika využití projektové výuky v dopravní výchově na 1. stupni ZŠ“ se zabývá problematikou dopravní výchovy na prvních stupních základních škol, a také problematikou projektové výuky. Obě problematiky jsou rozpracované v teoretické části diplomové práce. Praktická část má charakter návrhu dvoutýdenního projektu pro třetí třídy základních škol na okrese Brno-venkov, zaměřený …více
Abstract:
The dissertation called „Problems of project teaching using in the traffic education on the first stage of elementary school“ is engaged in the problems of traffic education on the first stages of elementary schools but also in the problems of project teaching. Both problems are compiled in the theoretical part of the dissertation. The practical part has character of proposal of two weeks project for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta