Bc. Michael Rufer

Diplomová práce

Sports Marketing and Its Social Impact

Sports Marketing and Its Social Impact
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na sportovní marketing. Konkrétně zaměřená na sportovní marketing klubu SK Slavia Praha. V práci jsou vybrány postupy vhodné pro analýzu marketingových strategií. Postupy jsou následně implementovány na klub SK Slavia Praha. Použité postupy jsou SWOT analýza a dotazníkové šetření. Cílem práce je zjistit zda-li má marketing klubu SK Slavia Praha přímý dopad sociální dopad …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on sports marketing. Specifically focused on sports marketing of the SK Slavia Praha club. The work selects procedures suitable for the analysis of marketing strategies. The procedures are then implemented at the SK Slavia Praha club. The procedures used are the SWOT analysis and a questionnaire survey. The aim of the thesis is to find out whether the marketing of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní