Barbora Elen NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující profesní rozhodování studentů

Factors influencing student's professional decision-making
Anotace:
Cílem práce bude zjistit jaké faktory se podílejí na rozhodování středoškolských a vysokoškolských studentů při volbě profesního zaměření, zda existuje vztah mezi hodnotovou orientací jedince a jeho profesním rozhodováním a jaké konkrétní hodnoty jedince v jeho volbě ovlivňují. V teoretické části budou vymezeny jednotlivé faktory ovlivňující profesní rozhodování studentů. Praktická část bude tvořena …více
Abstract:
The aim of the thesis Factors influencing the professional decision-making of students is to find out what factors are involved in the decision-making of high school and university students in choosing their professional focus, whether there is a relationship between the individual's value orientation and his / her professional decision making. In the theoretical part are defined individual factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Barbora Elen. Faktory ovlivňující profesní rozhodování studentů. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta