Theses 

Platební rozkaz a jeho význam v kontextu s právem Evropských společenství – Mgr. Martin Látal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Martin Látal

Diplomová práce

Platební rozkaz a jeho význam v kontextu s právem Evropských společenství

The prospect of an organization and administration of justice in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce popisuje úpravu českého platebního rozkazu, v této své části obsahuje náměty delege ferenda, které by podle autora přispěly k zefektivnění rozkazního řízení. Druhá část diplomové práce se zabývá evropskou úpravou platebního rozkazu, důraz je kladen na proces přijímání evropského platebního rozkazu. Poslední část je věnována srovnání obou institutů.

Abstract: My diploma paper is concerned with the regulation of an order for payment in the Czech law and its European equivalent. During analysing the czech order for payment there have been suggested possible changes which in my opinion would improve efficiency of this procedure. In its part concerning the european order for payment charts initiatives leading to proposal for the regulation creating the european order for payment procedure and then follows the description of above mentioned proposal ensued by details about changes made during the legislative procedure. The last part of this thesis dedicated to comparison of both payment orders shows some problems that can arise when the Czech law governs gaps of regulation.

Klíčová slova: Platební rozkaz, odpor, doručování, elektronický platební rozkaz, evropský platební rozkaz, komparace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:35, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz