Bc. Lucie Bohdalová

Diplomová práce

Gendering Policies' Actors in NATO Missions in Afghanistan from the Policy Paradox Perspective

Gendering Policies' Actors in NATO Missions in Afghanistan from the Policy Paradox Perspective
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je odpovědět na výzkumnou otázku, jaké jsou argumenty zaměstnanců NATO pro podporu, nebo oponenturu vůči implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, jejíž schválení v roce 2000 svým způsobem odstartovalo implementaci politik rovných příležitostí žen a mužů napříč mezinárodními institucemi, NATO nevyjímaje. Práce se zabývá pohledy zaměstnanců NATO, kteří byli …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to answer the question on what are the arguments of NATO personnel to support or oppose the implementation of UNSCR 1325 in ISAF and Resolute Support Mission in Afghanistan. Secondarily, the thesis focuses on how military and civilian NATO personnel perceive the process of the UNSCR 1325 implementation and how the process of the implementation of UNSCR 1325 in ISAF and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií