Mgr. Bc. Ondřej Páleník

Bakalářská práce

Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti po novele „náhubkového“ zákona: Ochrana osobnosti a svoboda projevu

Publication of information about victims of crime after the amendment to "the Muzzle Act": Protection of personality and freedom of expression
Anotace:
Tato práce se zabývá současnou právní úpravou zveřejňování informací o obětech některých trestných činů. Cílem práce je především popis a zhodnocení dopadu novely tzv. „náhubkového“ zákona na svobodu projevu a ochranu osobnosti. Součástí práce je výklad pramenů práva za cílem zjištění významu nových ustanovení pro novinářskou praxi. První část práce je věnována vymezení pro práci důležitých teoretických …více
Abstract:
This thesis deals with present legislation on publishing information about victims of certain crimes. The aim is primarily a description and evaluation of the impact of the amendment to the "Muzzle" Act on the freedom of expression and protection of personality. The thesis includes the interpretation of the sources of law in order to identify the significance of the new provisions for journalistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika