Lukáš Blažek

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Psychosociální následky týraných dětí a úloha OSPODu při jejich zvládání

Anotace:
Tato závěrečná práce se zabývá Psychosociálními následky týraných dětí. Cílem této práce je popsat, jaké jsou psychosociální následky dětí a jaká může být úloha OSPODu při jejich zvládání. Text se zabývá mnoha termíny, které se vztahují k této problematice. Zmiňuje pojmy týrání, psychosociálních následků, druhy týrání, problémy týraných a zneužívaných dětí a také obranné reakce. Tato práce Vám obecně …více
Abstract:
The topic of the final thesis is the Psychosocial consequences of abused children. The goal of this thesis is describe the psychosocial consequences of children and the role of OSPOD dealing with them. The text deals with many terms that relate to this topic. It mentions terms maltreatment, psychosocial consequences, kinds of maltreatment, problems of abused children, and defensive reactions. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická