Ing. Milan Brož

Disertační práce

Authenticated and Resilient Disk Encryption

Authenticated and Resilient Disk Encryption
Anotace:
Šifrování disků (Full Disk Encryption, FDE) je dnes používáno v mnoha systémech - od mobilních zařízení po datová úložiště pro cloud. Transparentní šifrování datových úložišť pracuje přímo s diskovými sektory a lze jej rozdělit na vlastní šifrování dat s použitím symetrického šifrovacího algoritmu a na část zajištující správu klíčů. Práce analyzuje obě části s využitím reálných příkladů a navrhuje …více
Abstract:
Full Disk Encryption (FDE) is a security feature that is present in many systems - from mobile devices to encrypted data in the cloud. Transparent on-the-fly encryption of storage devices operates directly on disk sectors layer and can be divided into the encryption of data by a symmetric encryption algorithm and key management. We analyzed both areas on real use cases and proposed new concepts that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, Prof. Miroslaw Kutylowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma