Mgr. Anna Batistová, Ph.D.

Doctoral thesis

Na širokém plátně klid. Přípravy na zavedení širokoúhlého formátu v české kinematografii (1953-1956)

All Quiet on the Wide-Screen. Preparations for the introduction of wide-screen formats in Czech cinema (1953-1956)
Abstract:
Práce se věnuje přípravám na zavedení širokoúhlého kinematografického formátu v české kinematografii (1953-1956). Zaměřuje se přitom na promítací stroje jako nejpočetnější skupinu strojního vybavení, kterou je nutno při zavádění nové techniky přizpůsobit. Sleduje domácí výrobu promítacích strojů, a to v rámci celku poválečného hospodářství procházejícího strukturální přeměnou spojenou se směřováním …more
Abstract:
In her dissertation thesis “All Quiet on the Wide-Screen”, the author wants to describe the first years of preparation for introduction of new widescreen formats in Czechoslovak cinema. Choosing the years 1953-1956 as central for her research, she concentrates on theatre presentation and changes inside theatres, and particularly on production of projection machines in Czechoslovakia. In doing so, she …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 10. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Reader: prof. MgA. Jaromír Šofr, doc. PhDr. Ivan Klimeš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies