Bc. Adriana Hlinková

Diplomová práce

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a zaměstnanců vybraných středních škol Karlovarského kraje včetně ochrany před sociálně patologickými jevy

Occupational Health and Safety of Students and Employees at Selected Secondary Schools in the Region of Karlovy Vary, Including Protection against Social pathological Phenomenon
Anotace:
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců vybraných středních škol Karlovarského kraje včetně ochrany před sociálně patologickými jevy je tématem této diplomové práce. Bezpečnost a ochrana zdraví ve středních školách upravuje zákon č. 561/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., a další zákonné úpravy. Nicméně školní řády jsou vnitřními předpisy v kompetenci ředitelů jednotlivých škol. Zajištění …více
Abstract:
The issue of occupational health and safety of students and employees at selected secondary schools in the region of Karlovy Vary, including protection against social pathological phenomenon is the graduate thesis´ table of contents. Occupational health and safety at secondary schools is modified by code No 561/2004, 262/2006, including other statutory regulations and alternations. Nevertheless, school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia