Theses 

Projekt - Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce. – Lucie KORFOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie KORFOVÁ

Bakalářská práce

Projekt - Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce.

The project - The construction of a steel hall equipped with a craneway with a lifting capacity of five tons, the comparison of alternatives with an optimization of the construction

Anotace: Tato bakalářská práce je vypracována za účelem návrhu a posouzení ocelové konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t. Cílem práce je porovnání konstrukčních prvků 5 statických schémat s výběrem nejvhodnějšího řešení z ekonomiko-technologického hlediska. Pro zvolenou alternativu je dále zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Návrh zatížení a statické posouzení respektují normy ČSN EN. Výpočty vnitřních silových účinků na konstrukci jsou provedeny pomocí statického softwaru Dlubal RFEM 4.xx. Výkresová část je vyhotovena v programu Nemetschek Allplan 2009.

Abstract: The aim of this Bachelor's thesis was to design and assess the construction of a steel hall equipped with a craneway with a lifting capacity of five tons. Within the framework of the thesis, structural elements of five static diagrams were compared and the best solution was selected in terms of economy and technology. The next step was to draw a construction plan for issuing the building permit for the chosen alternative. The design of the load and the static analysis respect the ČSN EN standards. Calculations of internal force effects on the structure were performed using the static software Dlubal RFEM 4.xx. The drawings were conducted in Nemetschek Allplan 2009.

Klíčová slova: hala, ocelová konstrukce, jeřábová dráha

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59791 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KORFOVÁ, Lucie. Projekt - Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce. . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz