Lucie KORFOVÁ

Bakalářská práce

Projekt - Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce.

The project - The construction of a steel hall equipped with a craneway with a lifting capacity of five tons, the comparison of alternatives with an optimization of the construction
Anotace:
Tato bakalářská práce je vypracována za účelem návrhu a posouzení ocelové konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t. Cílem práce je porovnání konstrukčních prvků 5 statických schémat s výběrem nejvhodnějšího řešení z ekonomiko-technologického hlediska. Pro zvolenou alternativu je dále zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Návrh zatížení a statické posouzení respektují normy …více
Abstract:
The aim of this Bachelor's thesis was to design and assess the construction of a steel hall equipped with a craneway with a lifting capacity of five tons. Within the framework of the thesis, structural elements of five static diagrams were compared and the best solution was selected in terms of economy and technology. The next step was to draw a construction plan for issuing the building permit for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORFOVÁ, Lucie. Projekt - Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou s nosností 5 t, variantní porovnání s optimalizací konstrukce. . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/