Bc. Maria FRIEDLOVÁ

Diplomová práce

Otilie Malybrok-Stieler: Leben und Werk einer bayerischen Dichterin und Übersetzerin im Zusammenhang mit der tschechisch-bayerischen literarischen Zusammenarbeit an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts

Otilie Malybrok-Stieler: Life and Works of the Bavarian Poet and Translator in Context of Czech and Bavarian Literary Relations at the Turn of the Twentieth Century
Abstract:
This Master's thesis aims to provide a detailed and complex description of the Bavarian poet Otilia Malybrok-Stieler (1836-1913) with a deeper focus on her relationship with the Czech writer Julius Zeyer (1841-1901). Their relationship is modelled on the basis of their extensive letter correspondence, which is archived in the Literary Archive of the Museum of Czech Literature. The archival records …více
Abstract:
Cílem diplomové práce je podat zevrubný a komplexní popis osobnosti bavorské básnířky Otilie Malybrok-Stielerové (1836-1913) se zřetelem k jejímu vztahu k českému spisovateli Juliu Zeyerovi (1841-1901). Jejich vztah je rekonstruován na základě obšírné vzájemné korespondence, jež je uložená v Literárním archívu Památníku národního písemnictví a čítá přes 170 dopisů, které byly odeslány mezi lety 1891 …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRIEDLOVÁ, Maria. Otilie Malybrok-Stieler: Leben und Werk einer bayerischen Dichterin und Übersetzerin im Zusammenhang mit der tschechisch-bayerischen literarischen Zusammenarbeit an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Plzeň, 2022. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Areálová studia: bavorská studia / Areálová studia: bavorská studia