Bc. Tomáš DUFEK

Diplomová práce

Experimentální studium úplavu za překážkou v proudové části turbíny.

Experimental study of the wake behind a barrier in the flow of a turbine.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením úplavu za obtékanou překážkou pomocí metody PIV respektive stereo PIV. Cílem práce je především ukázat účinnost použití metod PIV při měření úplavu. V úvodu je metoda teoreticky popsána, následuje popis postupu měření (sestavení experimentu, kalibrace, samotné měření a vyhodnocení). V závěru je provedena analýza výsledků. Na práci je možné navázat a podle uvedených …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the measurement of the wake behind a barrier using PIV and stereo PIV methods. The aim of the work is mainly to demostrate efficiency of using the PIV methods for measuring the wake. In the introduction, the method is theoretically described, followed by a description of the measurement procedure (experiment calibration, measurement and evaluation); the results are analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUFEK, Tomáš. Experimentální studium úplavu za překážkou v proudové části turbíny.. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/