Bc. Nikola Šeráková

Diplomová práce

Marketing ve sportu

Marketing in sport
Anotace:
Cílem práce je připravit vhodný model pro fungování studia jógy a navrhnout marketingovou strategii. Práce je strukturovaná do dvou částí, teoretické a praktické. V první části jsou nastíněna teoretická východiska a materiály, které pokrývají oblast sportovního marketingu a sponzoringu. Praktická část pomocí vícekriteriální analýzy a dotazníkového šetření navrhuje konkrétní model založení nového studia …více
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to establish appropriate model for functioning of yoga studio and to suggest its marketing strategy. The thesis is structured in two parts, theoretical and practical. In the first part, there are outlined theoretical starting-points and materials, which cover the area of marketing in sport and sponsoring. While practical part using the multicriterial analysis and survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní