Bc. Vlastimil Navrátil

Bakalářská práce

Spolupráce a síťování malých a středních podniků

Cooperation and Networking of Small and Medium-Sized Enterprises
Anotace:
Cílem práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky síťování a spolupráce malých a středních podniků, vytvořit analýzu stávajících zkušeností ze spoluprácí a síťování firem fungujících ve vybraných klastrech v ČR a navrhnout opatření na odstranění nedostatků v této spolupráci do budoucna. Na analýzu současného stavu klastrů v ČR, byla použita metoda dotazníkového šetření a řízeného …více
Abstract:
The aim of the work is based on the theoretical background issues of networking and cooperation between small and medium-sized enterprises , to create an analysis of existing experience of cooperation and networking companies operating in selected clusters in the Czech Republic and to propose measures to eliminate shortcomings in this cooperation in the future . Analyzes the current state of clusters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vlastimil Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem