BcA. Peter Mikušinec

Diplomová práce

Střihová skladba jako funkční prostředek vlivu na diváckou recepci produktové části reklamního videa. Případová studie: Reklama pro český supermarket

1. Theoretical Part: Editing As a Formal Principle of Viewer Reception Influence in Product Part of TV Commercial. Case Study: Czech Supermarket Commercial. 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works, Minimal Length 20 Minutes., Video Editing.
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá tým, ako, a či vôbec, dokáže strihová skladba v hranej časti audiovizuálnej reklamy ovplyvniť divácke vnímanie v časti produktovej. Práca je zameraná na konkrétny typ audiovizuálnej reklamy, ktorý je však v reklamnom priemysle často využívaný. V analytickej časti diplomová práca demonštruje zaujímavé a v niektorých prípadoch i prekvapivé závery skúmania.
Abstract:
The diploma thesis deals with how, and if at all, the video editing in the fiction part of audiovisual advertising can influence the audience perception in the product part. The work is focused on a specific type of audiovisual advertising, which is often used in the advertising industry. In the analytical part, the thesis demonstrates interesting and in some cases surprising concluions of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikušinec, Peter. Střihová skladba jako funkční prostředek vlivu na diváckou recepci produktové části reklamního videa. Případová studie: Reklama pro český supermarket. Zlín, 2020. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe