Bc. Nika Göthová

Bakalářská práce

Darwin and his <I>On the Origin of Species</I> as a part of the evolution of thought in nineteenth century Britain

Darwin and his <I>On the Origin of Species</I> as a part of the evolution of thought in nineteenth century Britain
Anotace:
Práce představuje pokus o vsazení Darwinovy knihy O původu druhů a teorie v ní představené do myšlenkového prostředí Velké Británie devatenáctého století a o analýzu následného odzrcadlení vlivu teorie v literatuře. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké faktory se podílely na úspěchu knihy, a do jaké míry se specifické podmínky, které toto dílo provázely, zasloužily o šíření Darwinových myšlenek mezi …více
Abstract:
This thesis presents an attempt to set Darwin’s book On the Origin of Species and the theory that it introduces into the context of the thought of the nineteenth century Britain and to analyse the consequent reflexion of the impact of the theory in literature. The main aim of the thesis is to find out what contributed to the success of the book and to what extent were the specific conditions of its …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta