Bc. Lucie Nermuťová

Diplomová práce

Analýza pojetí talent managementu ve výrobní organizaci pohledem účastníků procesu

Analysis of concepts of the talent management in the manufacturing organization by the view of process participants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou pojetí talent managementu ve výrobní organizaci pohledem účastníků procesu. Talent management v mnou zkoumaném podniku je součástí dlouhodobé personální strategie organizace. Přesto se domnívám, že tak, jak je dnes nastaven, nereflektuje zcela potřeby jednotlivých účastníků procesu. Cílem této práce je proto na základě teoretických východisek identifikovat možné nedostatky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the concept of talent management in the production organization through the view of participants in the process. Talent management in my business is part of the organization's long-term staffing strategy. Nevertheless, I think that, as it is set up today, it does not fully reflect the needs of the individual participants in the process. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje