Mgr. Anežka Víšková

Bachelor's thesis

Vliv zvýšené teploty na režim podzemních vod v okolí podzemního úložiště radioaktivního odpadu

Thermal enhanced flow in the vicinity of the deep geological disposal of nuclear waste
Abstract:
Finální ukládáni vysoce aktivního jaderného odpadu je problém, se kterým se v příštích desítkách let musíme vypořádat. Jednou z realizovatelných možností je deponování odpadu v hlubinném úložišti. Takové úložiště je schopné díky své geologické a geotechnické bariéře zamezit šíření radionuklidů do prostředí po dostatečně dlouhou dobu, za kterou se rizikovost odpadu sníží na tolerovatelnou úroveň. Jednou …more
Abstract:
Thermal enhanced flow in the vicinity of the deep geological disposal of nuclear waste. Final solution of nuclear spent fuel storage is a problem that must be solved in the coming decades. One of the possibilities is depositing the spent fuel in a deep geological disposal site. This kind of site is effective thanks to the geological and geochemical barriers able to stop the spreading of the radionuclides …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geology / Administrative Geology