Mgr. Anežka Víšková

Bakalářská práce

Vliv zvýšené teploty na režim podzemních vod v okolí podzemního úložiště radioaktivního odpadu

Thermal enhanced flow in the vicinity of the deep geological disposal of nuclear waste
Anotace:
Finální ukládáni vysoce aktivního jaderného odpadu je problém, se kterým se v příštích desítkách let musíme vypořádat. Jednou z realizovatelných možností je deponování odpadu v hlubinném úložišti. Takové úložiště je schopné díky své geologické a geotechnické bariéře zamezit šíření radionuklidů do prostředí po dostatečně dlouhou dobu, za kterou se rizikovost odpadu sníží na tolerovatelnou úroveň. Jednou …více
Abstract:
Thermal enhanced flow in the vicinity of the deep geological disposal of nuclear waste. Final solution of nuclear spent fuel storage is a problem that must be solved in the coming decades. One of the possibilities is depositing the spent fuel in a deep geological disposal site. This kind of site is effective thanks to the geological and geochemical barriers able to stop the spreading of the radionuclides …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Správní geologie