Václav KRAUS

Bakalářská práce

Návrh elektroinstalace pro rodinný dům s alternativním zdrojem elektrické energie s akumulací přebytečně vyrobené energie do akumulátorů

Design of wiring installation for family house with alternative source of electrical power including accumulation of excess power to the batteries
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh elektroinstalace rodinného domu. V návrhu jsou užity ovládací prvky inteligentní elektroinstalace Ego-n?, které zajišťují komfortní užívání objektu a zároveň také úsporu energií. Součástí návrhu je elektronické zabezpečení objektu včetně protipožární signalizace a ochrana budovy před atmosférickými vlivy. Nedílnou částí práce je i návrh hybridní fotovoltaické …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on electricity wiring draft for family house. ABB intelligent installation Ego-n is used in this draft, which provide comfortable use of the house and save energy at the same time. Part of the draft is an electronic security system including fire alarm and house protection against climate influences. Another part of this thesis is a draft of hybrid photovoltaic power …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUS, Václav. Návrh elektroinstalace pro rodinný dům s alternativním zdrojem elektrické energie s akumulací přebytečně vyrobené energie do akumulátorů. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika