Bc. Terezie Dvořáčková

Bakalářská práce

Srovnání přístupů ke studiu sociální funkce rituálu u vybraných klasických a moderních evolucionistů

Comparison of Ritual Social Function in Selected Classical and Modern Evolutionists
Anotace:
Tato práce srovnává přístupy tří klasických evolucionistů W. R. Smitha, É. Durkheima a R. R. Maretta a tří moderních adaptacionistů W. Ironse, R. Sosise a J. Bulbulia k sociální funkci rituálu. Toto srovnání poukazuje na posun mezi evolučním výzkumem náboženství v 19. století a tím současným. Klasičtí evolucionisté jsou ovlivněni křesťanským osvícenstvím, progresivismem či Darwinovou teorií. Přestože …více
Abstract:
This work compares approaches of three classical evolutionists W. R. Smith, É. Durkheim and R. R. Marett and three modern adaptationists W. Irons, R. Sosis and J. Bulbulia to social function of ritual. The comparison highlights the shift between the 19th century evolutionary study of religion and the contemporary one. Classical evolutionists are influenced by Christian enlightenment, progressivism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Religionistika