Mgr. et Mgr. Blanka Bartoňová

Bakalářská práce

Jaroslav Křička a jeho Bílý pán /analytické poznámky/

Jaroslav Křička and his Gentleman in White /analytic comments/
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o českém hudebním skladateli Jaroslavu Křičkovi a jeho opeře "Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší" složené na motivy knihy Oscara Wildea Strašidlo cantervillské. Práce obsahuje informace o literární předloze, libretu Jana Löwenbacha, informace o vzniku opery a o jejím obsahu. Důležitou součástí práce jsou hudebně analytické sondy. Práci věnuji 45. výročí úmrtí Jaroslava …více
Abstract:
Bachelor's thesis concerns Czech composer Jaroslav Křička and his opera "Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší", which is based on the novel The Canterville Ghost by Oscar Wilde. The work include information about literary template, libretto by Jan Löwenbach, origin of opera and its content. An important part of the work are musically analytical probes. The work is devoted to the 45th anniversary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda