Radka POVOVÁ

Bakalářská práce

Nakládání s odpady ze zdravotnictví

Waste from health care
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se nakládá se zdravotnickým odpadem dle platné legislativy a zda je odpad tříděn tak, aby se co nejvíce zamezilo negativnímu dopadu na životní prostředí. Pro toto zjištění jsem si vybrala Nemocnici v Lounech, Lékárnu na Široké a zubní ordinaci na Poliklinice Louny. Zde jsem provedla průzkum a výsledky zpracovala v praktické části bakalářské práce …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to assess whether the treated medical waste according to applicable legislation and whether the waste is sorted in order to avoid the most negative impact on the environment. For this observation I chose in Louny Hospital, a chemist at Broad and dental surgery at the health center Louny. Here I conducted a survey and compiled the results in the practical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVOVÁ, Radka. Nakládání s odpady ze zdravotnictví. Most, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí