Theses 

Motivace a stimulace k inovacím a kreativitě – Josef Slavíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Josef Slavíček

Bakalářská práce

Motivace a stimulace k inovacím a kreativitě

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení, co motivuje zaměstnance v daném podniku ke kreativitě a inovacím a co je naopak demotivuje. První část práce uvádí do problematiky motivace, kreativity a inovací a uvádí vztahy mezi těmito jevy. Praktická část práce je věnována identifikaci motivačních faktorů v dané společnosti provedením dotazníkového šetření. Na základě zjištěných poznatků jsou navrhnuta opatření, která přispějí ke zvýšení motivace pracovníků ke kreativitě, tvorbě inovací, a tak umožní podniku zaujmout lepší postavení v hospodářské soutěži.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to evaluate what motivates employees to be creative and innovative and what causes the opposite reaction. The first part introduces into the topic of motivation, creativity and innovation and shows the relationships between them. The practical part is devoted to identifying the motivating factors in the company through the survey. Based on results of the research were suggested measures which will help to increase staff motivation to creativity, to innovation and will enable the company to take a better competitive position on market.

Klíčová slova: motivace, pracovní motivace, stimulace, kreativita, tvořivý proces, bariéry tvořivosti, inovace, inovační proces, motivation, work motivation, stimulation, creativity, creative process, barriers to creativity, innovation, innovative process

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz