Gabriela Antalová

Bakalářská práce

Potenciál vstupu nového designového časopisu na český trh

The Potential of Launching a New Design Magazine onto the Czech Market
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tiskovému trhu z pohledu vydání nového tištěného magazínu. Hlavním cílem práce s názvem "Potenciál vstupu nového designového časopisu na český trh" je zjistit, zdali jsou v současnosti vhodné podmínky na trhu pro vstup periodicky vydávaného časopisu a co by takový časopis měl obsahovat, aby o jeho koupi jevili lidé zájem. V rámci provedeného kvantitativního výzkumu a zpracované …více
Abstract:
The thesis deals with the printing industry from the point of view of a new printed magazi-ne entering the market. The main objective of the thesis entitled "The potential of entering a new design magazine on the Czech market" is to find whether there are appropriate con-ditions for a new periodical magazine to enter the market, and what such a magazine should contain so that people would be interested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Antalová, Gabriela. Potenciál vstupu nového designového časopisu na český trh. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace