Bc. Marcela HORÁKOVÁ

Bakalářská práce

Romské etnikum a možnosti jeho výchovy a vzdělávání v podmínkách české společnosti

The Roma ethnic group: possibilities for education in the Czech society
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá romským etnikem a možnostmi jeho výchovy a vzdělání v podmínkách české společnosti. Je členěna do tří kapitol, přičemž první dvě kapitoly rozebírají historii Romů, která vede k pochopení jednání a chování příslušníků romského etnika, popisují problémy romského etnika tak, jak jsou vnímány příslušníky většinové společnosti. Závěrečná kapitola práce řeší zejména specifika …více
Abstract:
This bachelor work deals with the Romany ethnic group and the possibilities of its enlightenment in the conditions of the Czech society. It is divided into three chapters. The first two of them analyze the history of Romanys which leads to understanding the acting and the behavior of members of this ethnic group. I describe the problems of the Romany ethnic group just as they are perceived by the members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2005
Identifikátor: 825

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaroslav Nevoránek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Marcela. Romské etnikum a možnosti jeho výchovy a vzdělávání v podmínkách české společnosti. Brno, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.