Bc. František Studený

Bakalářská práce

Využití Fibonacciho metody při obchodování s drahými kovy

Application of the Fibonacci method in the trading with precious metals
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je popis a analýza využití Fibonacciho metod při obchodování se zlatem a stříbrem. První část práce je zaměřená na vymezení základních pojmů grafické a technické analýzy a popis jednotlivých Fibonacciho metod. V druhé části jsou Fibonacciho metody aplikovány na konkrétní grafy vývoje ceny zlata a stříbra. V závěru práce jsou identifikovány výhody a nevýhody Fibonacciho metod …více
Abstract:
The subject of this thesis is a description and analysis of the use of Fibonacci methods in trading in gold and silver. The first defines and describes basic concepts of graphical and technical analysis and individual Fibonacci methods. In the second part of the thesis, the Fibonacci methods are applied to real graphs of gold and silver price development. At the end of the thesis, the advantages and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Pelc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance