Monika Skřečková

Bakalářská práce

Finanční krize a státní pomoc finančním institucím v Belgii, Francii a Německu mezi lety 2008 a 2014

Financial crisis and state aid to financial institutions in Belgium, France and Germany in years 2008-2014
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku dopadů finanční krize na bankovní sektor se zřetelem na vývoj veřejného zadlužení. Cílem analýzy je zhodnotit dopady státní pomoci finančním institucím v Belgii, Francii a Německu v letech 2008-2014 a ověřit či vyvrátit hypotézu, zda byly použité nástroje státní pomoci využity efektivně a výrazně zabránily prohloubení veřejného dluhu. Při vyhodnocení vlivu …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of impact of the financial crisis on the banking sector with regard to the development of public debt. The goal of the analysis is to evaluate the impact of state aid to financial institutions in Belgium, France and Germany in years 2008-2014 and verify or disprove the hypothesis that the instruments used by the state aid were used effectively and substantially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivo Strejček
  • Oponent: Tereza Lukášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51239

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství