Bc. Simona Kruppová

Bakalářská práce

Využítí key-value databáze pro ukládání atributů systému Perun

Evaluation of key-value data storages in Perun system
Abstract:
Perun, as a system for managing users, groups, resources and services, uses attributes for accessing data about these entities. The current solution for saving data is not efficient enough, because there exist many attributes and it is often needed to load information about them. The aim of this bachelor thesis was to choose a key-value database and use it as a secondary storage for attributes. The …více
Abstract:
Perun, ako systém na správu užívateľov, skupín, zdrojov a služieb, využíva atribúty na jednotný prístup k dátam týchto entít. Keďže atribútov existuje veľké množstvo a je o nich potrebné často načítavať údaje z databázy, súčasné riešenie ukladania dát sa ukázalo byť pomalé. Mojou úlohou bolo vybrať databázu typu kľúč-hodnota vyhovujúcu požiadavkám systému Perun a použiť ju ako sekundárne úložisko na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slávek Licehammer
  • Oponent: RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.