Bc. Martin Nekula

Master's thesis

Modernizace zastaralých aplikací na platfromě Adobe Experience Manager v jazyce Java

Modernization of a Legacy Java Applications Based on Adobe Experience Manager
Abstract:
Práce se zabývá modernizací existující aplikace pro organizaci pravidelných školení zaměstnanců. Tato aplikace je vyvíjena pro firmu Hartmann - RICO a.s. a je nasazena v systému Adobe Experience Manager. Modernizace zahrnuje restrukturalizaci stávajícího zdrojového kódu, následnou analýzu navazujících požadavků ze strany zákazníka a jejich implementaci.
Abstract:
The thesis deals with modernization of an existing application. This application helps with the organization of regular employee trainings. It is developed for the company Hartmann - RICO a.s. and deployed in the Adobe Experience Manager system. The modernization includes restructualization of its existing source code, analysis of additional requirements from the customer and their implementation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Adámek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics